Tag Archives: bulimia

  • 0
ANOREXIA

Bulimia i anorèxia: Psicopatologia dels TCA.

Tags : 

Bulimia i Anorèxia Nerviosa: Psicopatologia dels trastorns del comportament alimentari. 

Bulimia i Anorèxia

Bulimia i Anorèxia

La Bulimia o l’anorèxia són trastorns que es manifesten no únicament a través del comportament alimentari, també consten d’una gamma molt complexa de símptomes, entre els quals preval una alteració o distorsió de la imatge corporal que un té de si mateix. També duen associats altres problemes psicològics que poden interferir de manera significativa en la vida de les persones que pateixen aquests trastorns.

El tractament de l’anorèxia i la bulimia nerviosa ha d’abordar els problemes psicopatològics i orgànics associats a aquests trastorns des d’un enfocament multidisciplinari. Abordar els problemes psicològics associats als TCA en un primer moment és molt important. La figura del psicòleg cognitiu-conductual és essencial en la intervenció en problemes de baixa autoestima, d’ansietat, depressió, d’obsessions, pors, manca d’autocontrol i distorsions cognitives. Anem a parlar més extensament dels problemes psicològics que tendeixen a manifestar aquest tipus de pacients:

1.    Baixa autoestima: totes les persones amb Anorèxia i Bulimia presenten una autoestima molt baixa (Raich i Mora, 2005), amb la tendència no a valorar-se i creure que no són valorades pels altres. També tenen dificultats per a trobar aspectes positius en el seu físic i en la seva manera de ser.

2.    Ansietat: El tret més característic de l’ansietat és l’intens malestar i la sensació que no s’és capaç de controlar els esdeveniments futurs. En l’anorèxia es manifesta, sobretot, en els moments en què el pacient està exposada a menjars i en el cas de la bulimia precedeix l’episodi de menjar en excés, que es calma momentàniament després de la sobreingesta, encara que produint sentiments de culpabilitat.

3.    Depressió: En aquests pacients són freqüents els canvis de caràcter i d’humor. És molt comú que l’estat d’ànim i l’humor millorin significativament un cop es produeix la restauració paulatina de l’estat físic i l’increment de pes, ja que en molts casos la inanició és  la causant de la depressió i del baix estat d’ànim.

4.    Impulsivitat: en els pacients amb bulímia nerviosa són freqüents la manca d’autocontrol i el comportament social impulsiu (robatoris, mentides, furts, etc.) i idees suïcides o conductes agresives. Lacey, citat per Fairburn (1998), va assenyalar que “aquestes persones tenen un problema de control d’impulsos i el problema alimentari és una expressió d’aquesta manca de control”.

5.    Les obsessions: Són dos els temes obsessius que estan sempre presents en pacients que pateixen un TCA: l’obsessió pel pes i la figura i l’obsessió pels aliments. L’obsessió per aprimar-se és un aspecte fonamental en el TCA, tant en l’anorèxia com en la bulímia.

6.    Distorsions cognitives: en aquest tipus de pacients existeix una distorsió de la imatge corporal, que és un dels trets més incompresos per la gent del seu entorn, a mesura que el pacient perd més pes, més gras li sembla que és, augmentant així seu desig d’aprimar-se (March i Raich, 2005; en Edelmira et al., 2005).

7.    Pors: Són bastant comunes en aquests trastorns, la por a perdre el cos esvelt, a no ser acceptat pels altres, a no tenir èxit, etc. i sobretot la por a engreixar-se.

8.    Perfeccionisme: els pacients amb anorèxia són enormement perfeccionistes i manifesten grans expectatives que només aconsegueixen frustrar-los i els porta a deteriorar encara més el seu nivell d’autoestima.

 

Paraules clau: Psicopatologia, anorèxia, bulímia i trastorns alimentaris.

Autor: Judit March, Doctora en Psicologia Clínica i de la salut.


centro recomendado por:

Judit March Fuentes - Doctoralia.es
Doctuo
Danos tu opinion sobre
Judit March Fuentes Opinar

¿Quieres pedir cita para una primera visita?¿Necesitas más información?