Teràpia Familiar a Barcelona

En algunes ocasions, les famílies passen per situacions crítiques en les seves relacions o pateixen dinàmiques familiars complexes que generen malestar emocional en un, diferents o tots els membres de la família. Quan la família no és capaç d’arribar a acords o de resoldre males dinàmiques familiars, en aquests casos és aconsellable demanar ajuda i recórrer a un servei de teràpia familiar a Barcelona.

Teràpia Familiar a Barcelona. Com treballem?

terapia familiar

Terapia Familiar

La meva experiència em demostra que molts dels tractaments derivats d’aquesta forma de teràpia familiar a Barcelona són eficaços. Les famílies aprenen una nova manera de relacionar-se que produeix benestar emocional, protegint la salut mental dels seus familiars.

La intervenció basada en la teràpia familiar a Barcelona es realitza efectuant entrevistes individuals i conjuntes amb tots els membres de la família. La intervenció te com a finalitat realitzar una bona avaluació que permeti establir els objectius de la intervenció. 

Una família és un sistema interrelacional  constituït per persones que realitzen una sèrie de transaccions. Tot sovint les males dinàmiques familiars poden afectar a un o a diversos membres que composen l’estructura familiar generant malestar emocional. En aquests casos és important realitzar un bon diagnòstic per començar a traçar un programa d’intervenció. Aquest te per finalitat intervenir sobre les causes dels conflictes relacionals, treballant conjuntament a través de sessions amb diferents membres de la família i a través de dinàmiques i tècniques orientades a facilitar la presa de consciència, la comprensió, la comunicació i el canvi de guions relacionals entre els membres de l’estructura familiar.

A JM Psicologia volem ajudar a aquelles families que estan passant per moments de crisi, facilitant que puguin entendre que és allò que està succeint i que puguin resoldre les causes més profundes dels seus conflictes relacionals.

Gràcies per confiar en nosaltres.

Judit March

Dra. en Psicología y psicoterapeuta.


centro recomendado por:

Judit March Fuentes - Doctoralia.es
Doctuo
Danos tu opinion sobre
Judit March Fuentes Opinar

¿Quieres pedir cita para una primera visita?¿Necesitas más información?