POLÍTICA DE PRIVACITAT

JUDITMARCH.COM es compromet a respectar el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per a la utilització de determinats continguts i serveis, JUDITMARCH.COM podrà requerir de l’usuari certes dades de caràcter personal. En aquest cas, JUDITMARCH.COM informarà, amb caràcter previ i adequadament a l’usuari per tal que aquest pugui prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades per la finalitat concreta.

Les dades facilitades per clients/usuaris es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a l’acordat amb els mateixos. Els clients/usuaris podran revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, fent una sol·licitud al següent correu: info@juditmarch.com.

LLEIS QUE S’APLIQUEN EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).

INFORMACIÓ QUE ES POT RECOPILAR

Al web de JUDITMARCH.COM i mitjançant un formulari recopilem les dades necessàries per poder posar-nos en contacte amb els usuaris que estiguin interessats en els nostres productes i serveis i així ens ho hagin indicat.

Dades del Formulari de Contacte
Nom, correu electrònic.

Dades dels Comentaris del Bloc
Nom, correu electrònic.

COM ES RECOPILEN LES DADES PERSONALS

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

Quan contactes directament amb nosaltres, a través del web JUDITMARCH.COM, a través del nostre telèfon, o mitjançant el nostre correu electrònic. Sempre que sigui per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.

Quan realitzes comentaris a les nostres entrades del Bloc.

COM ES GESTIONEN LES DADES PERSONALS

Les dades recopilades s’incorporen a un fitxer propietat de JUDITMARCH.COM i gestionades per Judit March Fuentes.

PER QUÈ S’UTILITZEN LES DADES PERSONALS

Únicament utilitzarem les seves dades personals per a informar-lo sobre els nostres productes i serveis, sempre que així ens ho hagi sol·licitat.

En el cas que contracti els nostres productes i serveis les seves dades s’utilitzaran per facturar i fer un contracte. Mai utilitzarem les seves dades per a altres fins. També és possible que dades addicionals siguin necessaris per dur a terme el projecte.

TEMPS QUE ES CONSERVEN LES DADES

Les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per complir amb els motius pels quals es van recollir, oferir els productes i serveis de JUDITMARCH.COM. És a dir que s’han d’emmagatzemar de forma indefinida fins que deixem de prestar serveis o se’ns comuniqui la voluntat d’eliminar-los.

COM ES PROTEGEIXEN LES DADES

Garantir que les seves dades es troben en tot moment segures i íntegres és un dels nostres principals objectius pel que fa a protecció de dades. La transmissió de dades a través d’internet sempre comporta un risc i no és possible garantir una protecció absoluta. Per això fem servir una connexió xifrada mitjançant el protocol SSL.

JUDITMARCH.COM es compromet a respectar les màximes obligacions de confidencialitat i no permetrà l’accés a les dades a tercers no autoritzats

DRETS DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

  • Accés a les dades personals.
  • Rectificació o supressió.
  • Limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Portabilitat de les dades.

Aquests drets s’exerceixen de manera personal, de manera que únicament l’usuari al qual pertanyen aquestes dades pot exercir aquests drets i sempre per si mateix.

Pots sol·licitar exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a JM Psicologia. C / d’Aragó, 76, 1-1º. 08015 Barcelona, juntament amb una prova vàlida d’identitat com una fotocòpia del D.N.I. o passaport indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i exposant els drets que es volen exercitar.

També pots fer-ho via correu electrònic, enviant un correu electrònic a l’adreça: info@juditmarch.com

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal perquè puguem tractar les teves dades personals és el consentiment explícit.

Per contactar amb nosaltres via online es requereix del consentiment explícit amb aquesta política de privacitat.

En el cas que tu ens contactis directament per via telefònica o e-mail el tractament de les teves dades es legitima quan ens indiquis explícitament la voluntat de rebre informació de la nostra part sobre productes o serveis.

A QUI SE LI COMUNIQUEN LES DADES PERSONALS

JUDITMARCH.COM no cedirà les dades personals a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Les empreses de tercers amb les que compartim les dades es regeixen per la seva pròpia política de privacitat i per un estricte codi de confidencialitat.

  • Hosting: Nominalia. Amb domicili a Espanya. Realitza un servei de mail i web hosting a JUDITMARCH.COM.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

RESPONSABILITATS

JUDITMARCH.COM no es fa responsable de l’informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

JUDITMARCH.COM tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, JUDITMARCH.COM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar l’informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JUDITMARCH.COM. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de JUDITMARCH.COM.


centro recomendado por:

Judit March Fuentes - Doctoralia.es
Doctuo
Danos tu opinion sobre
Judit March Fuentes Opinar

¿Quieres pedir cita para una primera visita?¿Necesitas más información?